کتابچه ی رنگ پنتون

۸ بهمن ۱۳۹۷

یـکی از فن آوری های قدیمی تـر که از نمونه رنگ های از پیش چاپ شده  استفاده می کند سامانه ی هم خوانی رنگ پنتون است. در این سامانه ی دقیق   یک مـدیر هنری یا طراح گرافـیک برای کاغذ روکش دار یا بی روکش ، بر   مبنای سطحی که چاپ را روی آن انجام خواهد شد. رنگی را از کتاب نمونه   مناسب که یـک مورد از آن آمده است انتـخاب می کند. بدین ترتیب،انتخاب   رنگی که به مشتری ارائه می شود محدود به گستره (یا دامـنه ای رنگ هایی)   خواهد بود که با هماهنگی جوهر و کاغذ امکان تولیدش وجود دارد.انجام این   روند توقعات را در حد معقول و منطقی نگاه خواهد داشت.   گام بعدی انتقال رنـگ پنتون انخاب شده به کاغذ است.عدد رنگ پنتون بـه   چاپگر صورت بندی یا دستورالعمل جوهر را معرفی می کند. برای تولید آن رنگ   روی آن نوع کاغذ چه میزان جوهر فیروزه ای، ارغوانی، زرد ، و مشکی لازم است   اطن دو مرحله، محدود کردن انتخاب ها به رنگ هایی که امکان بازتولید دارند   و ارائه ی فرمول لازم برای تولید آن رنگ، این سامانه ی مدیریت رنگ را بسیار   کار آمد می سازد.   به هـمین نحو، کسانی که کار چـاپ فاین آرت را انـجام می دهند نمونه هایی از   ترکیبات جوهر روی کاغذ مورد استفاده را تولید کرده اند تا هنرمندان بهتر بتوانند   قطعه ی چاپی نهایی را طراحی و تجسم کنند. این ابزارهای ارتباطی سبب می شوند   تا هنرمند و شخص چاپگر توقعات واقع بینانه ای داشته و نتایج مورد نظر کار   آمدتر از آب در آیند.  همین موضوع در مورد ابزارهای مدیریت رنگ نیز صادق است .همان ابزارهایی  که مشتمل بر سخت افزار، نرم افزار، یا روش ها بوده تا رنگ در یک سامانه ی  تصویرپردازی را با هدف دست یابی به رنگ باثبات دقیق تر یا دست کم ،تا حد  امکان، نزدیک به رنگ دقیق کنترل و تصحیح کنید.

برچسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نام :
ایمیل :
وب سایت :
متن پیام :