پیش دستی

۲ تیر ۱۳۹۶

قیمت انواع پیش دستی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
پیش دستی بدون سلفون ۶۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰ تومان ۲۰ روزکاری
پیش دستی با سلفون ۶۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان ۲۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط