لیوان کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

قیمت انواع لیوان کاغذی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
لیوان شات (تست) ۵۰۰۰ ۲۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۲۲۰ س سی ۵۰۰۰ ۱۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۳۶۰ س سی ۵۰۰۰ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۵۰۰۰ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۵۰۰۰ ۲۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط