لیوان کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

قیمت انواع لیوان کاغذی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
لیوان شات (تست) ۵۰۰۰ هر عدد ۱۳۸ ۲۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۲۲۰ س سی ۵۰۰۰ هر عدد ۲۷۰ ۱۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۳۶۰ س سی ۵۰۰۰ هر عدد ۳۳۶ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۵۰۰۰ هر عدد ۸۴۰ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۵۰۰۰ هر عدد ۹۰۰ ۲۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط