ساک دستی

۷ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ساک دستی

جنس کارت اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
ساک دستی ۱۱*۴۲*۳۱ ۴/۸۸۰/۰۰۰ تومان روز کاری
ساک دستی ۸*۲۵*۳۵ ۳/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
ساک دستی ۷*۱۶*۲۶ ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط