جعبه پیتزا

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ سیلک تک رنگ

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۷ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۷ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۷ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۷ روزکاری

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ افست

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۳۰۰۰ ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۳۰۰۰ ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۳۰۰۰ ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۳۰۰۰ ۲۵ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط