جعبه پیتزا - مجتمع چاپ قوانین

جعبه پیتزا

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ سیلک تک رنگ

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۴۹۲۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ تومان ۷ روزکاری

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ افست

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۳۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۳۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۳۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۳۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط