جعبه پیتزا

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ سیلک تک رنگ

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۴۵۶۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۴۹۲۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ تومان ۷ روزکاری

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ افست

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان ۲۵ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط