جعبه پیتزا

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ سیلک تک رنگ

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۶۸۰ ۷ روزکاری ۲۰۰*۲۰۰
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۷۵۰ ۷ روزکاری ۲۴۰*۲۴۰
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷ روزکاری ۲۷۰*۲۷۰
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۱۱۵۰ ۷ روزکاری ۳۰۰*۳۰۰

توجه: بابت هر رنگ چاپ سیلک مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان به صورتحساب افزوده میگردد.

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ افست

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۳۰۰۰ ۶۸۰ ۲۵ روزکاری ۲۰۰*۲۰۰
جعبه پیتزا تک نفره ۳۰۰۰ ۷۵۰ ۲۵ روزکاری ۲۴۰*۲۴۰
جعبه پیتزا دونفره ۳۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۵ روزکاری ۲۷۰*۲۷۰
جعبه پیتزا خانواده ۳۰۰۰ ۱۱۵۰ ۲۵ روزکاری ۳۰۰*۳۰۰

توجه: بابت هر رنگ چاپ افست مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان به صورتحساب افزوده میگردد.

برچسب ها

مطالب مرتبط