جعبه دستمال کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت انواع پیش دستی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰ ۳/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۵۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰۰ ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط