جعبه دستمال کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت انواع پیش دستی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰ ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۵۰۰۰ ۲۰/۵۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰۰ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط