جعبه دستمال کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت جعبه دستمال کاغذی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰ ۵/۱۴۸/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۵۰۰۰ ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰۰ ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

 

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط