جعبه دستمال کاغذی

۲ تیر ۱۳۹۶

 

قیمت انواع پیش دستی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
جعبه دستمال کاغذی ۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری

برچسب ها

مطالب مرتبط