تقویم رومیزی

۲۱ آذر ۱۳۹۷

 

قیمت سفارش تقویم رومیزی

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم ۵۰۰ ۲۲۵*۹۹ ۳,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۲۲۵*۹۹ ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم ۲۰۰۰ ۲۲۵*۹۹ ۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

برچسب ها

مطالب مرتبط