لیوان کاغذی

۱۰ تیر ۱۳۹۸

قیمت انواع لیوان کاغذی

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
لیوان شات (تست) ۵۰۰۰ هر عدد ۱۷۴ ۲۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۲۲۰ س سی ۵۰۰۰ هر عدد ۳۱۸ ۱۰ روزکاری
لیوان تک جداره ۳۶۰ س سی ۵۰۰۰ هر عدد ۳۴۸ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۲۲۰ سی سی ۵۰۰۰ هر عدد ۹۰۰ ۲۰ روزکاری
لیوان دوجداره ۳۶۰ سی سی ۵۰۰۰ هر عدد ۱۰۲۰ ۲۰ روزکاری

 

برچسب ها

مطالب مرتبط