جعبه پیتزا

۱۰ تیر ۱۳۹۸

 

قیمت جعبه پیتزا چاپ افست

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۳۰۰۰ ۷۸۰ ۲۵ روزکاری ۲۰۰*۲۰۰
جعبه پیتزا تک نفره ۳۰۰۰ ۹۰۰ ۲۵ روزکاری ۲۴۰*۲۴۰
جعبه پیتزا دونفره ۳۰۰۰ ۱۳۲۰ ۲۵ روزکاری ۲۷۰*۲۷۰
جعبه پیتزا خانواده ۳۰۰۰ ۱۶۸۰ ۲۵ روزکاری ۳۰۰*۳۰۰

توجه: بابت هر رنگ چاپ افست مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان به صورتحساب افزوده میگردد.

قیمت جعبه پیتزا چاپ سیلک تک رنگ

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما
جعبه پیتزا مینی ۱۰۰۰ ۷۸۰ ۷ روزکاری ۲۰۰*۲۰۰
جعبه پیتزا تک نفره ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۷ روزکاری ۲۴۰*۲۴۰
جعبه پیتزا دونفره ۱۰۰۰ ۱۳۲۰ ۷ روزکاری ۲۷۰*۲۷۰
جعبه پیتزا خانواده ۱۰۰۰ ۱۶۸۰ ۷ روزکاری ۳۰۰*۳۰۰

توجه: بابت هر رنگ چاپ سیلک مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان به صورتحساب افزوده میگردد.

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط