آموزش رنگ در چاپ

۱۹ تیر ۱۳۹۷

نور پس مایه ی شگفتی نیست که نور نقطه ی آغازین است. رنگ، و نیز عکاسی،بدون نور ممکن نیست. فیزیک دان ها نور را به عنوان تابش مشتمل بر بسته های انرژی که بـه صـورت پرتـوهای الکترومغناطیـسی تـابیده می شوند،تعریف می کنند.و کریستیان هویگنز ،ریاضی دان و فیزیک دان سده ی ۱۷، چنین فـرض کرد که نور سفید، یا نور روز، از طول موج ها ی متفاوتی تشکیل شدهاست. او برای اثبات این امر نورخـورشید را با استـفاده از یک منـشور به اجزای سازنده اش تفکیک نمود  نیـوتن طیـف نور را در هـفت رنگ خلاصه کرد-قـرمز،نارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی بنـفش که در صورت ترکیب مجـددشان نور سفید بوجود می آید.(به خاطر داشته باشید که ایـن ترکیب مجدد در یک فرایـند افزودنی صورت گرفت،که در فصل دو  به آن خواهیم پرداخت.) این طیف مرئی (بخشی از کل طیف که مـی تواند با چشم  غیر مسـلح دید)، طـول موج هایی از حدود ۳۸۰ تا ۷۳۰ نانو متر را در بر می گیرد و بخش کوچکی از طیـف الکترومغناطیسی است که گستره ی تابش هایی از امواج رادیو تـا پرتوهای گـاما را شامـل می شود. بـخش عمده ای از نـور که وارد چشم می شود نور سفیدی است کـه از نورخورشیـد یا منابع نور مصنوعی، مانند تنگستن یا فـلورسنت، به دست می آیـد با این که طیـف مرئـی به شش یا هفت رنگ قـابل  تقسیم است، میتوان طول مـوج های سازنده ی کمتری هم برای اش در نظر گرفـت. اگر رنـگ ها را به دو سـمت طیف و میـانه ی آن خلاصـه کنیـم آنـگاه به سـادگی  می شود نور سفید را به چیزی که از سه جزء اصلی تشکیل شد است تعبیر کرد:آبی،سبز،قرمز،این تقـسیم تـقریبأ با حساسیت آشـگار سازها در چشـمان مان که دریافت رنگ را ممـکن می سازند هـم خـوانی دارد. بر اسـاس نوع منبع نور سفید،امواج قرمز، سبز و آبی مقادیر متفاوتی خـواهند داشـت که در منحنی های تـوزین قـدرت طیفی برای نور روز و نور تنگستن در آنها می تـوانند با هم ترکیب شوندتـا منابع نور گرم چون لامپ های تنگستن(که در آن،رنگ قرمز بیشتراز دو رنگ دیـگر است)یا نورهای سرد (مانند روشنایی موجود در سایه ها در روز)،که درآن، رنگ آبی این آمـیزه ی متنوع از اجزای طیـف مرئی در منابع متفاوت نور سفید حرارت رنگ نام دارد، و با مقیاس کلوین ( k) مشخص می شود. همان طور که می دانید، بر خلاف سنجش های حـرارت با درجه سلسیوس یا فارنهایت ، واحـد های کلوین به صورت درجهت توصیف نشده و با نـماد درجه بیان نمی شوند، که حرارت رنگ لامـپ های تنگستن حدودأ ۳۲۰۰ کلوین است. حال آن که حـرارت رنگ نور آسمان ابری حدود ۶۵۰۰ و آسـمان آبی صـاف حـدودأ ۱۰۰۰۰ یا ۱۲۰۰۰ است. در ضـمن در همـین شکل نور روز مخصوص عکاس ۵۵۰۰ کلوین معرفی شده است. این بدان معناست که ۵۵۰۰ کلوین حـرارت رنگ اغلب منابع نور مقطعی و فـلاش های الکترونیک است.

برچسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

  1. parisa says: parisa

    سلام آیا طراحی کارت ویزیت هم انجام میدید؟

نام :
ایمیل :
وب سایت :
متن پیام :